, ,

Κρίκοι Ξενοδοχείων συμπαγής 28mm.

0,30 

Κρίκοι Ξενοδοχείων συμπαγής 28mm.

Ειδικοί συμπαγής κρίκοι για να μην μπορούν να ανοίξουν με τα χέρια, για ξενοδοχεία ώστε ο πελάτης να μην αφαιρεί την μαγνητική κάρτα του ρεύματος.